o mnie oferta kontakt

Jestem psychologiem i psychoterapeutą.

W 2002 r. ukończyłam pięcioletnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 2004 r. rozpoczęłam całościowy kurs w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP
W 2005 r. ukończyłam roczne szkolenie z zakresu Podstaw Psychoterapii Psychodynamicznej.
W 2008 r. ukończyłam kurs doskonalenia zawodowego pt.” Profilaktyka i terapia zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży”
Od 2002 r. pracuję w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie pomagam dorosłym i dzieciom przeżywającym kryzysy życiowe.
Od 2004-2008 r. współpracowałam z Ośrodkiem Terapii i Poradnictwa Rodzinnego w Krakowie.
Od 2008- 2009 r. współpracowałam z Poradnią Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży i ich Rodzin w Krakowie.

Pracuję pod superwizją.

Współpracuję z Małgorzata Mróz - psycholog / psychoterapeuta tel. 502789203, www.adintra.pl

„Iść własną drogą, to sens istnienia”

/ M. Balcar/