o mnie oferta kontakt
 

Mój warsztat pracy to:

Interwencja kryzysowa, jest formą krótkoterminowej pomocy psychologicznej i jest skierowana do osób, które w ostatnim okresie doświadczyły trudnych, krytycznych sytuacji życiowych, zmieniających dotychczasowe funkcjonowanie i mogących negatywnie wpływać na życie każdego człowieka. Ta forma pomocy koncentruje się przede wszystkim na rozwiązywaniu aktualnych trudności i udzielaniu wsparcia emocjonalnego.
Udzielając pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysów życiowych zachowuję standardy interwencji kryzysowej .

Psychoterapia indywidualna, jest propozycją dla osób, które mają wewnętrzną gotowość do pracy nad sobą oraz odczuwają potrzebę osobistego rozwoju. Psychoterapia jest formą leczenia opartą na relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą. Jest rekomendowaną formą leczenia zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i nastroju. Jest również sposobem do lepszego rozumienia siebie i relacji z otoczeniem. W gabinecie proponowany model psychoterapii wiąże się z psychodynamicznymi koncepcjami rozwoju człowieka. Warunki współpracy ustalane są indywidualnie, w rozmowie z terapeutą po wstępnej konsultacji.

Sesje trwają 50 min i odbywają się w stałych terminach

„Skoro nie można się cofnąć trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód”

/P. Coelho/